ភ្លេង(ខ្លងខែក)

នៅសម័យអង្គរ ពេលព្រះមហាក្សត្រចេញច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិហើយទទួលបានជ័យជំនះពីសត្រូវនៅពេល ព្រះអង្គវិលចូលព្រះរាជវាំងវិញក្រុមភ្លេងតែងតែនាំគ្នាប្រគុំបទ(កងធ្នាក់)សម្រាប់ស្វាគមន៍ការទទួលជ័យជំនះនេះ។
ហើយប្រពៃណីនេះក៏មានជាហូរហែររហូតមកព្រោះគេគិតថាភ្លេងមួយប្រភេទនេះមានអត្ថន័យដ៏ធំធេង គឺចង់បង្ហាញថាគឺជាភ្លេងដែលមានជ័យ ភ្លេងដែលមានឥទ្ធិពល។​តែគួរឲ្យស្តាយដោយសម័យកាលក្រោយៗមកនេះប្រជាជនខ្មែរមួយភាគធំបានយល់ច្រឡំថាភ្លេងនេះជាភ្លេង ចង្រៃ ភ្លេងអពមង្គលទៅវិញព្រោះពេលមនុស្សបានលឺភ្លេងនេះតែងតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុត កំសត់ ញាប់ញ័រ ទុក្ខព្រួយ។ដោយសង្កេតឃើញដូចនេះទើបខ្ញុំជាអ្នករៀបរៀងសូមបង្ហាញនឹងបកស្រាយអត្ថន័យនៃបទភ្លេងមួយ ប្រភេទនេះកុំឲ្យយល់ច្រឡំទៀត។ ហើយបទនេះច្បាប់ដើមមានចំណងជើងថា”ភ្លេងកងធ្នាក់” តែខ្មែរយើងបានហៅថា ខ្លងខែក ខ្លងខែក រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s