អំពីយើង

គោលបំណងក្នុងការបង្កើតប្លកនេះឡើង គឺដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៌រវាងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាពិសេសចង់រក្សានូវទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី
របស់ខ្មែរអោយបានស្ថិតស្ថេរ។
ខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែអត្ថបទនៅក្នុងទំព័រនេះ ដោយមិនបានជម្រាបមុន
ប្រសិនបើអស់លោក-លោកស្រី មានបំណងឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការចងក្រងនឹងអភិរក្សតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនេះអោយបានគង់វង្ស។

E-mail: limdavyna@gmail.com

ទូរស័ព្ទៈ(+855-78) 86 87 85

website:www.4konkhmer.wordpress.com

សូមអរគុណ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s